Các vị đại biểu tại diễn đàn.

Đây là hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức và định hướng hành động đúng đắn về công tác phòng, chống BLHĐ cho học sinh. Tham gia diễn đàn có gần 200 đoàn viên thanh niên, đội viên nhà trường.

Tại diễn đàn, các em học sinh được trực tiếp trao đổi, chia sẻ với các vị khách mời của chương trình về vấn đề BLHĐ đang diễn ra hiện nay; quan niệm về tình bạn đẹp trong học sinh; quan điểm của mình về BLHĐ và cách phòng chống BLHĐ.

Diễn đàn là dịp để học sinh chia sẻ và đưa ra những quan điểm của bản thân về tình trạng BLHĐ; đồng thời, xác định trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống BLHĐ.

Trần Ích