Các đại biểu dự hội nghị.

Theo kế hoạch, việc khảo sát, đánh giá sẽ được thực hiện ở cả 3 cấp với tổng số 900 phiếu khảo sát. Cụ thể: cấp tỉnh (60 phiếu) khảo sát 2 thủ tục gồm đăng ký thành lập DN (của Sở Kế hoạch và Đầu tư), cấp căn cước công dân (của Công an tỉnh); cấp huyện (360 phiếu) khảo sát tại 6 huyện, thành phố với 2 thủ tục gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (của phòng Tài nguyên và Môi trường), cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (của phòng Tài chính – Kế hoạch); cấp xã (480 phiếu) khảo sát tại 12 xã, thị trấn với 2 thủ tục gồm công chứng, chứng thực và cấp giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn. 

Việc khảo sát sẽ tập trung đánh giá 5 tiêu chí: về mức độ thuận tiện; tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC); giải quyết TTHC; trả kết quả TTHC; ý kiến bổ sung. 

Thời gian thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá từ tháng 10 – 12/2017.

Thông qua việc tổ chức khảo sát sẽ tiến hành tổng hợp ghi nhận ý kiến nhận xét, đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, DN về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở một số TTHC trên địa bàn tỉnh; năng lực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. Đồng thời nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức, DN để đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy đảng, chính quyền, đẩy mạnh các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Nguyễn Khánh