Tại lễ ra quân, gần 300 đoàn viên thanh niên trong huyện đã dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm đất trồng hoa mười giờ được gần 1 nghìn m2. Để đường hoa phát huy hiệu quả, BTV Huyện đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã giao cho Đoàn xã phân công đoàn viên, hội viên thường xuyên chăm sóc, bảo vệ.

Đông đảo đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia trồng hoa tại tuyến ĐH09, xã Tượng Lĩnh (Kim Bảng).

Sau lễ ra quân, để phong trào trồng hoa, tạo cảnh quan môi trường có sức lan tỏa tốt, BTV Huyện đoàn Kim Bảng chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân trong huyện nâng cao nhận thức, chủ động tham gia bảo vệ môi trường, trồng nhiều cây xanh, góp phần thiết thực trong phong trào chung tay XDNTM.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 9/2017, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Kim Bảng sẽ ra quân trồng hoa trên các tuyến đường trục chính và thôn, xóm.

Trần Ích