Bà Phạm Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ (HPN) xã Tiên Ngoại cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chương trình mục tiêu quan trọng của xã, HPN xã đã gắn các tiêu chí với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội.

Mỗi cơ sở hội đã thực hiện đăng ký cam kết phần việc do phụ nữ đảm nhận phù hợp với tình hình thực tiễn ở thôn, xóm; tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; gắn việc xây dựng NTM với thực hiện việc học tập và làm theo Bác, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "Xây dựng mái ấm tình thương" và  mô hình "Tuyến đường hoa thay cỏ dại bên đường"…

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tiên Ngoại (Duy Tiên) chăm sóc đường hoa tại trung tâm xã.

Để hoàn thành tiêu chí thứ 17 về môi trường trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, HPN xã Tiên Ngoại đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm "sạch nhà - sạch ngõ". Mỗi tháng 2 - 3 lần các chi hội phát động chị em hội viên phụ nữ và nhân dân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang cỏ dại.

Đối với rác thải trong sản xuất nông nghiệp, HPN xã đã phối hợp vận động nhân dân thu gom bao bì, vỏ chai, lọ đựng thuốc trừ sâu vào đúng nơi quy định, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống an toàn.

Hội Phụ nữ xã còn tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình; vận động gần 1 nghìn hộ gia đình sử dụng 2- 3 thùng đựng rác để thực hiện phân loại tại gia đình; vận động cán bộ, hội viên hiến đất làm đường, cải tạo vườn tạp, tích cực tham gia vào thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phá bờ rào, tường bao chỉnh trang nhà ở với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; đóng góp hơn 1 nghìn ngày công xây dựng các công trình như làm đường giao thông, nạo vét, nâng cấp kênh mương, đường trục chính nội đồng, tham gia trồng và chăm sóc hơn 3 nghìn m2 hoa tại thôn xóm...

Chi HPN các thôn, xóm còn tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế góp phần xây dựng NTM. Hằng năm, HPN xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần giúp chị em phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Cùng với đó, các cấp hội còn duy trì 5 tổ vay vốn với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng giúp 181 hội viên vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các cấp HPN đã giúp cho các hộ khó khăn ngày công, con giống, kinh nghiệm sản xuất từ đó đã giúp được 3 hộ phụ nữ có sức lao động thoát nghèo và 33 hộ gia đình đạt các tiêu chí "5 không, 3 sạch"...

Đánh giá kết quả của HPN tham gia xây dựng NTM, ông Lưu Chung Bảo, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Từ khi triển khai thực hiện xây dựng xã NTM, HPN đã có những đóng góp tích cực vào thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM như: góp công lao động, hiến đất, trồng hoa tại các thôn xóm, vệ sinh môi trường, tham gia mua BHYT…, góp phần cùng với xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM năm 2017.

Xuân Tuân