Nhiệm kỳ qua, các cấp HND trong huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện kết nạp mới 5.323 hội viên. Các cấp HND huyện còn tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện đóng góp hàng nghìn ngày công làm mới, sửa chữa 286,6km đường trục thôn, 140km đường trục xã, cứng hóa 300km đường thôn xóm, 115km đường trục chính nội đồng với tổng kinh phí nông dân đóng góp 297.516 triệu đồng.

Hiện số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm từ 85% trở lên; toàn huyện có 132 làng, xóm, tổ dân phố được công nhận làng văn hóa.

Với tinh thần “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới-Hội nhập-Phát triển”, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp HND huyện Duy Tiên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò của giai cấp nông dân. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Một số chỉ tiêu được đại hội thông qua: Hàng năm tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội tới 100% cán bộ, 95% hội viên nông dân; kết nạp mới 4 nghìn hội viên; có trên 95% tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, trên 80% chi hội vững mạnh; 100% cán bộ hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; 100% cơ sở Hội, chi Hội có quỹ; hướng dẫn, giúp đỡ cho trên 50% số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi mỗi năm. Hàng năm trực tiếp, phối hợp, liên kết đào tạo dạy nghề cho 1.500 lao động trở lên...

Ban Chấp hành HND huyện Duy Tiên nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành HND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023, bầu đại biểu đi dự Đại hội HND tỉnh Hà Nam lần thứ X.

Trần Ích