Nhiệm kỳ qua, cùng với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp hội HND huyện Bình Lục đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn nông dân phát triển sản xuất.

BCH Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước đại hội.

HND huyện phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện ủy thác và tín chấp cho 21.862 lượt hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ 77,412 tỷ đồng. Nhờ đó, trên địa bàn có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Đặc biệt, HND huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) như hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong nhiệm kỳ, các cấp HND huyện đã đóng góp, cùng với các cấp, ngành xây dựng 224,02 km đường trục xã, 223,51 đường trục thôn, 363,71 đường ngõ xóm; xây dựng mới 333 phòng học, 16 trạm y tế, xây dựng mới 4 nhà văn hóa xã, 192 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn. Toàn huyện đến hết năm 2017, có 13/18 xã được công nhận chuẩn NTM, các xã còn lại đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

Nhiệm kỳ 2018-2023, HND huyện Bình Lục xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu 100% các xã, thị trấn tổ chức được các hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ nông dân; 100% hội viên được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Hội các cấp; phát triển mới trên 4.500 hội viên, phấn đấu cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hội viên đạt 70% so với tổng số hộ nông nghiệp. Hàng năm, toàn huyện có trên 95% tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, trên 80% chi hội vững mạnh; tăng 2-3% hộ SXKDG/năm; trong nhiệm kỳ có 100% các cơ sở hội xây dựng, thành lập ít nhất một mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành HND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Trần Ích