Năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHPN Việt Nam lần thứ XII, các cấp hội phụ nữ đã phát động phong trào thi đua phụ nữ bảo vệ môi trường, nhân rộng mô hình đoạn đường, tuyến phố do hội phụ nữ quản lý, trồng hơn 105 nghìn m2 đường hoa.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, các cấp hội duy trì nhân rộng “Tổ phụ nữ giúp nhau mua BHYT tự nguyện”, ra mắt điểm “Chi hội phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng" tại 178 chi hội thuộc hai huyện Kim Bảng và Lý Nhân; đã tặng 173 thẻ BHYT cho hội viên khó khăn. Tích cực tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ mua 21.890 thẻ BHYT tự nguyện; góp phần nâng tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 85%; giúp 1.386 nữ chủ hộ nghèo có sức lao động thoát nghèo; trao tặng 3 bò nái sinh sản, 4.500 con ngan, vịt giống và 30% thức ăn chăn nuôi ban đầu và cây giống cho 12 hộ tham gia mô hình "chăn nuôi an toàn sinh học"; vận động sửa chữa 8 mái ấm tình thương cho gia đình hội viên nghèo; Duy trì hiệu quả 323 chi hội có mô hình "Chi hội phụ nữ thu gom phế liệu tiết kiệm vì phụ nữ nghèo"; tiết kiệm được 252,677 triệu đồng cho hội viên vay không lãi...Năm 2017, các cấp hội cũng đã kếp nạp mới 1.778 hội viên...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tổ chức hiệu quả các chương trình, hoạt động hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đề ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của các cấp hội đạt được trong năm 2017. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của hội cần triển khai thực hiện trong năm 2018. Thứ nhất, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ hội viên tích cực chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng phổ biến pháp luật cho phụ nữ, hạn chế tình trạng phụ nữ tham gia khiếu kiện đông người vượt cấp.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa đất nước.

Thứ ba, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thông qua những phần việc cụ thể.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hội phụ nữ các cấp, chú trọng xây dựng củng cố tổ chức hội thực sự vững mạnh. Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 18 của Trung ương về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội.

Thứ năm, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; thông qua giám sát, phản biện xã hội để thực hiện tốt đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên phụ nữ… quan tâm giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước các chương trình đề án phát triển kinh tế trên địa bàn…

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

​Tại hội nghị, 27 tập thể và 15 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương hội và Hội LHPN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

​Xuân Tuân