Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban đoàn kết công giáo (ĐKCG) Việt Nam; Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 152 đại biểu đại diện cho trên 121 nghìn giáo dân trên địa bàn tỉnh tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đồng bào công giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ủy ban ĐKCG luôn đổi mới các hình thức hoạt động. Từ đó, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi khắp các địa phương. Nhiều mô hình làm kinh tế của đồng bào công giáo xuất hiện ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào công giáo cũng giảm mạnh từ 7% năm 2010 xuống còn 2,5% năm 2016; số hộ khá, giàu chiếm 75%. Ngoài ra, đồng bào công giáo còn tích cực thực hiện nếp sống văn hóa trong sinh hoạt đạo, đời, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, tiến bộ. Hằng năm, các hộ gia đình công giáo hăng hái tham gia thực hiện các nội dung, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, gắn với 10 nội dung "7 tốt đời, 3 đẹp đạo".Nhờ đó, tỷ lệ hộ gia đình công giáo đạt gia đình văn hóa ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự cũng được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm...

Nhiệm kỳ 2017-2022, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đoàn kết lương giáo; xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, Ủy ban ĐKCG tỉnh tập trung vận động đồng bào công giáo tích cực tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Cùng đó, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào công giáo phản ánh  kịp thời với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của đồng bào công giáo. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành vi lợi dụng tôn giáo làm hại đến lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước đồng bào công giáo giai đoạn 2010 - 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Ủy ban ĐKCG tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức tập hợp, đoàn kết  đồng bào công giáo thực hiện bổn phận người giáo dân mẫu mực, người công dân xây dựng cuộc sống "Tốt đời, đẹp đạo" cống hiến khả năng của mình cho đất nước, quê hương.

Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo; chú trọng tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hiện có hiệu quả 10 nội dung thi đua "7 tốt đời, 3 đẹp đạo"; đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo tới chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo. Động viên các chức sắc, chức việc, giáo dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Ủy ban ĐKCG trong đời sống người công giáo nói riêng, đời sống xã hội nói chung, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban ĐKCG Việt Nam tặng Ủy ban ĐKCG tỉnh bức trướng mang dòng chữ "Hợp tác - Đồng hành- Chia sẻ".

Các vị Ủy viên ĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt trước đại hội.

Đại hội đã hiệp thương, suy cử 57 vị tham gia Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 và cử 7 đại biểu đi dự Đại hội người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo giai đoạn 2010-2017 được Ủy ban ĐKCG Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban ĐKCG tỉnh khen thưởng.

Trần Ích