Nhiệm kỳ qua, HND thành phố đã thu hút tập hợp được trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt hội. Phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội triển khai tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt trước đại hội. Ảnh: Khương Doanh

Đến nay, toàn thành phố có 5.090 hộ đạt SXKDG các cấp. Phong trào tương thân, tương ái giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo được các cấp hội triển khai hiệu quả với việc giúp đỡ xóa 3 nhà tạm, nhà không an toàn với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng; giúp đỡ xóa 320 hộ thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay vốn với tổng số tiền 70 tỷ đồng cho 2.074 lượt hộ hội viên vay; cung ứng 548 tấn phân bón trả chậm cho trên 1 nghìn hộ.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hoàn thành đề án dồn điền, đổi thửa, thực hiện chương trình tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vận động nông dân hiến đất, tài sản để xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, đến hết năm 2017, toàn thành phố có 8/10 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đều đạt từ 17,3 tiêu chí trở lên.

Nhiệm kỳ 2018-2023, HND thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đại hội đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: kết nạp mới 4.500 hội viên, phấn đấu tỷ lệ hội viên đạt 97% so hộ nông nghiệp; 95% cơ sở Hội và 85% chi hội vững mạnh. Hằng năm, 100% cán bộ cơ sở và chi hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội; có ít nhất 50% hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG các cấp, hỗ trợ giảm nghèo từ 1-2%/năm; phối hợp dạy nghề cho 1.100 người trở lên...

Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành HND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội HND tỉnh Hà Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Trần Ích