6 tháng qua, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,5%, số thu đạt 47,5% kế hoạch giao. Tỷ lệ nợ BHXH thấp hơn 0,32% so với chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao. Công tác giải quyết, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giám định, quản lý quỹ BHYT được đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính...

Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên công tác BHXH, BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT chưa tương xứng với tiềm năng. Vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), lạm dụng chính sách BHXH. Bội chi quỹ BHYT vẫn ở mức cao. 6 tháng đầu năm ước bội chi 72,9 tỷ đồng, vượt 12% quỹ BHYT được sử dụng. Công tác quyết toán, thẩm định vượt trần, vượt quỹ khám chữa bệnh năm 2017 còn chậm...

Tại hội nghị, sau khi đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn, BHXH tỉnh đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Theo đó tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ thị về công tác BHXH, BHYT. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu năm 2018 có 87,5% dân số tham gia BHYT, 27% lực lượng lao động tham gia BHXH, 25,7% lực lượng lao động tham gia BHTN; vượt từ 3-5% kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN. Tỷ lệ nợ BHXH dưới 2%.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đống chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, Giám đốc BHXH tỉnh trao Cờ thi đua của BHXH Việt Nam cho 2 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Tại hội nghị 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 1997-2017; 7 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016-2017 đã được nhận Bằng khen của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Phòng Thanh tra-Kiểm tra của BHXH tỉnh và BHXH huyện Kim Bảng được nhận Cờ thi đua của BHXH Việt Nam vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dần đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Đỗ Hồng