Video clip
Thủy điện Hòa Bình đặc biệt như thế nào?
Đóng góp 1/3 sản lượng điện cho cả nước, hồ Hòa Bình những ngày này đang chịu áp lực nước chứa đã gần đạt đỉnh.
  08:39 23/10/2017
  Lượt xem:  151
  •  Tags:
Video mới nhất
Video nổi bật