Đợt khảo cổ di tích Hải Vân Quan bắt đầu đến nay đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với mục đích làm phát lộ các dấu vết của tường thành, bậc cấp, đồn phòng thủ của Hải Vân Quan, từ đó có cơ sở cho nghiên cứu, xây dựng dự án quy hoạch trùng tu tổng thể công trình, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tiến hành khai quật khảo cổ tại di tích từ đầu tháng 5/2018 đến ngày 3/9/2018.

Sáng 30/5, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã phát hiện được dấu vết đường từ cổng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan (THĐNHQ - cổng chính của Hải Vân Quan) đi về phía Huế; dấu tích tường thành phía bắc của cổng THĐNHQ; dấu vết bậc cấp từ Hải Vân Quan lên cổng THĐNHQ; dấu tích đầu phía nam của tường thành phía nam cổng THĐNHQ; và dấu tích kiến trúc bên trong cổng THDNHQ.

Dấu tích tường thành phía bắc của cổng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan

Trước đó, đoàn khảo cổ đã phát hiện các bậc cấp bằng đá, móng cổng và lối đi lên di tích Hải Vân Quan khi vừa đi vào khảo cổ di tích này.

Dấu vết đường từ cổng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan đi về Huế

Dấu vết bậc cấp từ Hải Vân Quan lên cổng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan

Dấu tích đầu phía nam của tường thành phía nam cổng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan

Dấu tích kiến trúc bên trong cổng Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan


Bậc cấp bằng đá, móng cổng phát lộ tại Hải Vân Quan

Theo Dân trí