Đây là lần đầu tiên một lượng lớn tiền cổ được tìm thấy trong tình trạng tốt trong khu vực Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, trong tổng cộng 504 đồng tiền, có 434 đồng vẫn nguyên vẹn, tất cả đều rỗng ruột.

Kết quả kiểm tra cho thấy, những đồng tiền này có niên đại từ năm 771 - 476 trước Công nguyên, giai đoạn giữa đến cuối thời Xuân Thu. Hình dạng thuổng của đồng xu giống với một số công cụ làm ruộng của người nông dân, tượng trưng cho nền văn minh nông nghiệp của Tam Môn Hiệp thời bấy giờ.

Các chuyên gia khảo cổ cho biết, đây là phát hiện quan trọng, giúp ích rất nhiều cho hoạt động nghiên cứu về sự phát triển của lịch sử tiền tệ Trung Quốc.

Theo vtv.vn