Duy Tiên quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em
05:45 12/06/2018
Huyện Duy Tiên hiện có trên 33.200 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 400 trẻ em khuyết tật nặng, chủ yếu là trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho...
Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều