10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017
05:58 13/03/2018
Trong các gương mặt được đề cử, có 104 đề cử là nam, 31 đề cử là nữ; 9 đề cử là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Nùng, Bahnar, Jrai, Mường, Giáy); học hàm cao nhất là Phó giáo...
Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều