Nâng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH
06:18 14/11/2017
Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng...
Tin nổi bật
  • Tin đọc nhiều