Theo thống kê, 5 năm gần đây, công tác huấn luyện DQTV của thành phố đều đạt khá. Tỷ lệ DQTV bắn đạn thật đạt khá, giỏi luôn đạt cao. Trong mùa huấn luyện DQTV năm nay, qua kiểm tra bắn đạn thật có khoảng gần 1 nghìn DQTV bộ binh tham gia. Trong đó, có từ 74 - 77% quân số bắn đạt khá giỏi.

Lực lượng DQTV thành phố Phủ Lý kiểm tra bắn đạn thật năm 2017.

Thượng tá Phạm Mạnh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Phủ Lý cho biết: Trong công tác huấn luyện lực lượng DQTV, Ban CHQS thành phố luôn bám sát cơ sở, bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự theo kế hoạch. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và trình độ kỹ chiến thuật chiến đấu của lực lượng DQTV, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đủ khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV, trong huấn luyện, Ban CHQS thành phố luôn thực hiện tốt phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng", tổ chức huấn luyện sát thực tế, sát từng đối tượng và đặc điểm tình hình địa phương, cơ sở. Kết hợp huấn luyện với kiểm tra, hội thi, hội thao đánh giá kết quả. 

Năm 2017, tiếp tục thực hiện Đề án "Xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV giai đoạn 2016-2021", Ban CHQS thành phố đã biên chế gần 3 nghìn DQTV thuộc 75 cơ sở (chiếm tỷ lệ 1,84% tổng dân số). Trong đó, đảng viên chiếm tỷ lệ trên 18%, 22 trung đội dân quân cơ động được kiện toàn, biên chế hợp lý, đủ cơ cấu thành phần, từng bước nâng cao chất lượng.

Mặc dù quá trình xây dựng, huấn luyện và tổ chức hoạt động của lực lượng DQTV cũng gặp không ít khó khăn do các lao động trong độ tuổi thường đi làm ăn xa, nhưng với sự chỉ đạo tích cực, sát sao của cơ quan quân sự từ thành phố tới cơ sở, những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện đã góp phần thiết thực xây dựng lực lượng DQTV thành phố vững mạnh, rộng khắp.

Lịch sử đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ cho thấy, lực lượng DQTV Phủ Lý đã khẳng định vai trò, trách nhiệm và có những đóng góp tích cực trong mọi lĩnh vực từ phát triển kinh tế - xã hội tới bảo đảm an ninh - quốc phòng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới, LLVT thành phố nói chung, DQTV nói riêng luôn tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của 10 cô gái dân quân Lam Hạ và các Anh hùng liệt sỹ... để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy, nòng cốt của Đảng, chính quyền và của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm giữ vững an ninh - quốc phòng trong tình hình mới.

Phương Dung