Các đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác dân vận của LLVT tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày (26, 27/6), gần 80 cán bộ là cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận, thành viên tổ công tác dân vận trong các đơn vị LLVT tỉnh được trang bị những kiến thức cơ bản về: Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016; các chỉ thị, nghị quyết về công tác tôn giáo; nội dung cơ bản của Luật Mặt trận tổ quốc (MTTQ), nhất là nội dung về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; về MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền; giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; các văn kiện công tác dân vận thuộc hệ thống văn kiện công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT; công tác dân vận tham gia giải quyết vụ việc phức tạp ở cơ sở; công tác phối hợp giữa ban CHQS huyện, thành phố với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nhân đạo trong giai đoạn hiện nay…

Hội nghị tập huấn góp phần bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm, phương pháp, cách thức tiến hành công tác dân vận của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của LLVT tỉnh. Từ đó, vận dụng xử lý tốt những tình huống có thể xảy ra trong thực tế, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Hương Giang