Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Quân sự thành phố đã tích cực, chủ động, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo LLVT thành phố hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tích cực tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao. 

Đảng uỷ Quân sự thành phố Phủ Lý kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện có chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Quân sự thành phố đã tham mưu tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2017; diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 10 phường, xã và tham gia diễn tập phòng không nhân dân cấp tỉnh đạt kết quả cao.

Công tác huấn luyện, tuyển quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, đạt chất lượng tốt. Chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện hiệu quả. Đảng bộ Quân sự thành phố liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Ban CHQS thành phố 3 năm liền (2015-2017) được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng uỷ Quân sự thành phố Phủ Lý tiếp tục lãnh đạo bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ Quân sự thành phố đề ra. Trong đó, tập trung tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao... gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phương Dung