Chi bộ Tham mưu, Đảng bộ Quân sự huyện Duy Tiên họp triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ĐUQS huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP). Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (LLDQTV) giai đoạn 2015-2020…

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc theo hướng đổi mới cả về nội dung, hình thức, do đó chất lượng tuyên truyền, giáo dục được nâng lên. Đặc biệt, Duy Tiên đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 53 cán bộ quản lý trong các khu công nghiệp; 69 chức sắc, chức việc các tôn giáo; 94 chủ các nhà trọ trên địa bàn thị trấn Đồng Văn đạt chất lượng, hiệu quả.

Đơn vị cũng chủ động phối hợp tham mưu làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất quốc phòng; mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất cho công tác huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của LLVT huyện; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công diễn tập KVPT huyện năm 2017 và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 9/18 xã, thị trấn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu giao quân, quan tâm giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Đặc biệt, năm 2016 huyện thực hiện vượt chỉ tiêu giao quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật (Cụ thể, Duy Tiên đã bàn giao 617/615 công dân cho các đơn vị quân đội; tiếp nhận, đăng ký giới thiệu việc làm cho 348 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ QS trở về địa phương).

Lực lượng DQTV và dự bị động viên (DBĐV) thường xuyên được quan tâm xây dựng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Toàn huyện biên chế DQTV đạt 1,15% dân số; lực lượng quân nhân dự bị được rà soát, phúc tra, kiện toàn sắp xếp theo biên chế đạt 98,02% chỉ tiêu.

ĐUQS huyện đặc biệt coi trọng lãnh đạo xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Cụ thể, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị có nhiều chuyển biến, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý. Chất lượng huấn luyện LLVT huyện được nâng cao, qua tham gia các hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 3 tổ chức đều đạt yêu cầu, trong đó một số nội dung đạt thành tích tốt. Kết quả huấn luyện hằng năm: lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 82% khá, giỏi; lực lượng DQTV 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 77% khá, giỏi (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra).

Sau nửa nhiệm kỳ, việc cải cách hành chính quân sự cũng được đẩy mạnh, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân và chính sách hậu phương quân đội, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 62 và Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính…

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả NQ của cấp ủy các cấp từ đầu nhiệm kỳ đã giúp Đảng bộ Quân sự huyện hằng năm đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Ban CHQS huyện đạt vững mạnh toàn diện, trong đó năm 2015, 2016 đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", năm 2017 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng "Cờ thi đua xuất sắc", hàng trăm tập thể, cá nhân LLVT huyện được khen thưởng trong các phong trào thi đua Quyết thắng.

Nguyễn Hằng