Theo đó Viettel cam kết hỗ trợ hệ thống thông tin liên lạc đường dây nóng cho LLVT với nhiều ưu đãi khác biệt. Phối hợp triển khai hệ thống cầu truyền hình giao ban trực tuyến từ Bộ CHQS tỉnh đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt trong thời gian tới sẽ huy động lực lượng, phương tiện thiết lập đường truyền trực tuyến phục vụ việc tham quan trong diễn tập phòng thủ năm 2018.

Đại diện lãnh đạo Viettel Hà Nam và Bộ CHQS tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị.

Trước mắt, để hỗ trợ đường dây nóng cho LLVT tỉnh hoạt động hiệu quả, Viettel đã trao tặng LLVT tỉnh 144 máy điện thoại và sim nhằm kết nối đường truyền thường xuyên, liên tục giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và chỉ huy trưởng Ban CHQS 116 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đây là hoạt động thiết thực của Viettel Hà Nam đối với đơn vị quân đội, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên, thông suốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình, trao đổi thông tin, báo cáo và xử lý kịp thời các phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đảm bảo tốt thông tin liên lạc cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Hương Giang