Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác QP-QSĐP. Trong đó, một số nhiệm vụ có kết quả nổi bật như: công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); huấn luyện; tuyển quân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng…, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức 5 đợt kiểm tra công tác trực SSCĐ của các cơ quan, đơn vị; chuẩn bị, phục vụ các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 về kiểm tra công tác SSCĐ; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt. Trong công tác huấn luyện, đã tổ chức tập huấn cho 116 cán bộ lực lượng thường trực; chỉ đạo ban CHQS huyện, thành phố tập huấn cho 1.649 cán bộ lực lượng thường trực, cán bộ quân sự cơ sở. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng giai đoạn I năm 2018 với kết quả cao. Công tác Đảng, công tác chính trị được chú trọng đẩy mạnh; công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của đơn vị.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QPĐP. Thực hiện toàn diện nhiệm công tác quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phương Dung