Cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty điện lực Hà Nam tham gia hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ III.

Chương trình thu hút sự tham gia của 125 cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hà Nam. Kết quả đã thu được 94 đơn vị máu, đạt trên 100% kế hoạch.

Đợt hiến máu là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công nhân viên Điện lực Hà Nam cùng chung tay vì cộng đồng.

Xuân Tuân