Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ (TMDV) chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025, từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, tốc độ tăng trưởng ngành TMDV đạt khá. Giá trị xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu tăng cao, vượt mục tiêu Nghị quyết.

Các hoạt động TMDV ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ. Đầu tư hạ tầng, nhất là đầu tư hạ tầng khung các khu: Trung tâm y tế chất lượng cao, Du lịch  Tam Chúc Ba sao và Đại học cơ bản kết nối, phục vụ thi công các dự án trong khu vực. Đã thu hút được nhiều dự án phát triển TMDV quy mô lớn; trong đó đã hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án, hạng mục dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển hạ tầng TMDV nói riêng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên sau hai năm thực hiện nghị quyết, tốc độ tăng trưởng TMDV chưa đạt mục tiêu đề ra; tiến độ đầu tư hầu hết các dự án còn chậm; quản lý Nhà nước về phát triển đô thị còn thiếu thống nhất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những mặt đạt được và những khó khăn, thuận lợi sau hai năm thực hiện nghị quyết. Các đại biểu đề nghị cần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết theo nhóm lĩnh vực và từng lĩnh vực, lưu ý các dự án lớn, điểm nhấn.

Để thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao trong thời gian tới, các đại biểu đề xuất với tỉnh cần tiếp tục quan tâm đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực; công trình, dự án xây dựng cần tuân thủ chặt chẽ quy hoạch đã được phê duyệt, kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai xây dựng, làm tốt hơn nữa công tác GPMB...

Xây dựng Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch, phương hướng, mục tiêu phát triển giai đoạn 2019-2020 phấn đấu tốc độ tăng trưởng TMDV bình quân đạt khoảng 11%/năm; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân tăng trưởng trên 15%/năm; giá trị xuất khẩu tăng bình quân hơn 20%/năm...

Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh hoàn thành đi vào sử dụng tạo điểm nhấn trong phát triển thương mại dịch vụ ở Phủ Lý. Ảnh: Lương Thế

Thực hiện thắng lợi mục tiêu này, Sở kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1598 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển TMDV; tập trung nguồn lực hoàn thành đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển TMDV; hoàn thành phát triển đô thị Phủ Lý đạt loại II trước năm 2020; giải quyết dứt điểm vướng mắc GPMB các dự án; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, mời gọi đầu tư trên cơ sở quy hoạch được duyệt...

Thanh Bình