Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng. (Ảnh: TTXVN)

​Trong khi đó, mức chi sử dụng quỹ bình ổn với xăng khoáng sẽ là 523 đồng/lít, xăng E5 là 546 đồng/lít.

​Ngoài ra, mặt hàng dầu diesel có mức chi mới là 417 đồng/lít, dầu hỏa là 460 đồng/lít và dầu mazút là 80 đồng/kg.

Như vậy, giá bán lẻ xăng RON 92 vẫn giữ mức trần là 18.580 đồng/lít, xăng E5 là 18.243 đồng/lít, dầu diesel 0,05S là 15.169 đồng/lít, dầu hỏa là 13.617 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần là 12.382 đồng/kg..

Lần gần đây nhất, ngày 5/12, giá dầu diesel 0,05S tăng 150 đồng/lít, trong khi xăng RON 92, xăng E5, dầu hỏa và dầu mazút giữ ổn định giá.

Cũng trong lần điều chỉnh này, mức chi quỹ bình ổn áp dụng với xăng khoáng là 585 đồng/lít, xăng E5 là 604 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, mức chi mới là 388 đồng/lít, dầu hỏa là 485 đồng/lít và dầu mazút là 239 đồng/kg.

Biểu đồ giá xăng RON 92 và xăng sinh học E5

Theo Vietnam+