Tính đến hết tháng 3/2018, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn huyện Duy Tiên đạt hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 1.600 tỷ đồng. 

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Tiên hướng dẫn khách hàng làm thủ tục trả nợ tiền vay.

Nguồn vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn của ngân hàng hiện đã giúp các hộ nông dân ở huyện Duy Tiên có điều kiện và yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Nhiều năm nay, gia đình ông Bùi Quang Vinh ở thôn Điệp Sơn, xã Yên Nam có quan hệ tín dụng với Agribank Chi nhánh Đồng Văn. Giữa năm 2017, gia đình ông vay của ngân hàng 1,5 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại nuôi gà sinh sản.

Ông Vinh cho biết: So với trước đây, hiện nay mức vay tăng và lãi suất hợp lý ở mức 0,75%/tháng, phù hợp với khả năng trả nợ của gia đình. Từ nguồn vốn vay, tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại và nuôi 8 nghìn con gà đẻ. Thời gian qua, gia đình tôi ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một doanh nghiệp mỗi ngày cung ứng 30 nghìn quả trứng gà. Chính vì thế, tôi liên kết với 7 hộ cùng xây dựng chuồng trại để bảo đảm đủ số lượng trứng theo hợp đồng. Đến nay, bên cạnh việc trả nợ tiền lãi hằng tháng theo quy định, gia đình tôi đã trả được một phần tiền gốc vay của ngân hàng.

Thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa của huyện, những năm qua, Agribank Chi nhánh Duy Tiên đã giải ngân hơn 51 tỷ đồng cho 91 hộ vay nuôi bò. Trong quá trình chăn nuôi, nhiều hộ có thu nhập cao đã hoàn trả vốn vay đúng kỳ hạn. Đến thời điểm này tổng dư nợ cho vay mua bò sữa tại chi nhánh là 26 tỷ đồng, với 75 hộ vay vốn.

Theo cam kết của Agribank Chi nhánh Duy Tiên đối với tất cả các hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay vốn tối đa với lãi suất ưu đãi và thời hạn cho vay. Nhờ đó, đến nay toàn huyện phát triển được 1.890 con bò sữa, tập trung ở các xã: Mộc Bắc 1.270 con, Trác Văn 276 con, Chuyên Ngoại 297 con, Yên Nam 47 con.

Theo đánh giá của các cấp, ngành, mô hình chăn nuôi bò sữa tiêu biểu nhất của huyện hiện nay là gia đình ông Nguyễn Văn Can ở thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc. Trang trại được xây dựng trên khu đất 6 ha với tổng số hơn 90 con bò sữa. Từ đầu năm 2016 đến nay, đàn bò sữa đã cho khai thác, với sản lượng đạt khoảng 800 kg sữa/ngày. Với giá bán sữa bình quân đạt từ 12-14 nghìn đồng/kg, mỗi tháng ông Can thu lời hàng chục triệu đồng.

Có thể khẳng định, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được các TCTD trên địa bàn huyện Duy Tiên đã và đang triển khai tích cực. Nguồn vốn đầu tư đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt. So với trước đây mức vay tăng từ 1,5 - 2 lần và tất cả các ngân hàng đã thực hiện công tác cho vay đúng theo Nghị định số 55 của Chính phủ. Từ đó giúp các hộ vay vốn phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhờ được vay vốn ngân hàng, kinh tế hộ, kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã có bước phát triển vượt bậc so với trước đây. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình kinh tế mới, mô hình kinh tế trang trại tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở nông thôn. Nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã góp phần tăng số hộ khá, giàu, giảm số hộ nghèo của mỗi xã.

Phùng Thống