Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Agribank huyện Thanh Liêm.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, các TCTD trên địa bàn đã thực hiện giải pháp gia hạn nợ, miễn lãi suất, điều chỉnh cơ cấu nợ… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Cụ thể, đến thời điểm này, dư nợ của các TCTD trên địa bàn toàn tỉnh cho doanh nghiệp vay đạt hơn 13.750 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm. Trong 3 quý đầu năm 2017, thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, các TCTD cũng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ đạt hơn 444 tỷ đồng, với gần 2.700 món vay. Trong đó, số tiền điều chỉnh kỳ hạn trả nợ là 60 tỷ đồng, số tiền thực hiện gia hạn nợ là hơn 384 tỷ đồng (các doanh nghiệp được gia hạn hơn 303 tỷ đồng, với 215 món), điều chỉnh giảm lãi suất cho các doanh nghiệp 165 món, với số tiền 95 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU ngày 8/4/2016 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, doanh số cho vay lũy kế trong 3 quý đầu năm đạt 6.587 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo đạt gần 6.000 tỷ đồng (tăng 2,61% so với đầu năm) với 1.890 khách hàng còn dư nợ, trong đó dư nợ cho vay tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đạt 1.624 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng thương mại đã vào cuộc tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các doanh nghiệp. Tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Lý Nhân, đến nay dư nợ đạt hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó khoảng hơn 30% nguồn vốn giải ngân cho các doanh nghiệp vay sản xuất kinh doanh. Ông Trần Sỹ Trương, Giám đốc Chi nhánh Agribank Lý Nhân cho biết: Nhóm doanh nghiệp vay vốn của đơn vị chuyên sản xuất gạch tuynel; các doanh nghiệp làng nghề dệt truyền thống ở Hòa Hậu; một số doanh nghiệp chế biến gỗ, kinh doanh thương mại, xây dựng. Nhiều năm qua, ngân hàng đã quan tâm giải ngân cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nâng cao tăng trưởng tín dụng. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, chi nhánh thường xuyên bám sát quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu về vốn, kịp thời giải ngân theo đúng quy định để các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo tổng hợp của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, toàn tỉnh hiện có 4.625 doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong số trên có hơn 98% doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, vừa, còn lại gần 2% doanh nghiệp lớn. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2017 chỉ có 2.551 doanh nghiệp làm ăn có lãi, chiếm khoảng 68% số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Nhiều doanh nghiệp ở Lý Nhân sau khi được cơ cấu lại nợ và cho vay vốn chuyển đổi công nghệ sản xuất kinh doanh đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Công ty cổ phần Nhân Hòa ở xã Hòa Hậu (Lý Nhân) là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch nung được Agribank Lý Nhân cho vay hàng chục tỷ đồng để chuyển đổi công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh. Dây chuyền sản xuất gạch của doanh nghiệp được đầu tư xây dựng mới, có ưu điểm: tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng được than thải ra từ nhà máy nhiệt điện, sử dụng một phần cát làm nguyên liệu, giảm được chi phí đầu vào. Hơn nữa, ưu điểm của dây chuyền tận dụng được nhiệt, gạch mộc mới sản xuất có thể cho vào sấy, vào mùa mưa nhà máy vẫn hoạt động bình thường, tạo việc làm ổn định cho người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp. Hiện dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp hoạt động ổn định, chất lượng gạch tốt, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, bảo đảm duy trì việc làm cho lao động.

Tại Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Hà Nam cũng đã giải ngân hơn 90 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vay đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó có những doanh nghiệp được đơn vị ký hợp đồng định mức cho vay vốn lên đến 50 tỷ đồng. Ông Lại Ngọc Toàn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Hà Nam cho biết: Thực hiện việc mở rộng nguồn vốn cho các doanh nghiệp vay, chi nhánh đã giải ngân cho khoảng 40 doanh nghiệp vay vốn, trong đó có doanh nghiệp cho vay 20 tỷ đồng vốn ngắn hạn với lãi suất 7,5%/năm, bảo đảm hỗ trợ khách hàng mở rộng được nguồn vốn, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong thời gian tới, chi nhánh tiếp tục khảo sát nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, có kế hoạch mở rộng nguồn vốn cho khách hàng vay, bảo đảm vừa hỗ trợ được doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh.

Trong 2 tháng cuối năm 2017, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Nam đề nghị các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác huy động vốn; nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn, bảo đảm an toàn, bền vững trong hoạt động ngân hàng. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp mở rộng tín dụng, trong đó tiếp tục chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu y tế chất lượng cao.

Trần Hữu