Đại diện UBND các huyện, thành phố ký Quy chế phối hợp công tác với NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Nam. Ảnh: Khương Doanh

Quy chế quy định mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND các huyện, thành phố với NHNN tỉnh trong việc cung cấp thông tin trao đổi về tình hình hoạt động mỗi đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quy định liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Theo đó đối với NHNN tỉnh cần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; phát triển, mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động các TCTD nhằm tạo thêm kênh vốn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; tập trung cho vay phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên và theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố; đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lý...

Đối với UBND các huyện, thành phố cần tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp có đủ điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng; hỗ trợ ngành ngân hàng trong công tác tái cơ cấu, xử lý nợ xấu; đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quan đến TCTD; trao đổi, cung cấp thông tin về những dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi nhưng đang gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng hoặc các nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương; phản ánh những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và ý kiến, kiến nghị của cử tri trong việc tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các TCTD... để NHNN tỉnh kịp thời giải quyết.

Thanh Bình