Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau hơn 1 năm thực hiện Đề án về phát triển chăn nuôi bò sữa, ngành chuyên môn đánh giá, tiến độ thực hiện đề án chậm so với mục tiêu đề ra. Số hộ đầu tư mới về chăn nuôi bò sữa còn ít, khu quy hoạch phát triển chăn nuôi bò sữa tập trung không tăng được tổng đàn. Trong khi, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển bò sữa của tỉnh đã có. Nông dân được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi. Tại hội nghị, nhiều vấn đề được đại biểu nêu ra, như: Vấn đề vốn, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển, việc xây dựng mô hình chăn nuôi… Những vấn đề có liên quan đã được hội nghị thảo luận, nhằm tìm giải pháp đột phá, thúc đẩy thực hiện đề án.

Theo báo cáo của Sở NN & PTNT, tính đến ngày 30/8/2017, toàn tỉnh có 190 hộ chăn nuôi bò sữa, với tổng đàn 2.813 con, đạt 55,56% kế hoạch năm. Trong tổng số bò sữa hiện nay, số bò được nuôi trong các hộ dân có 2.590 con, số bò sữa do các công ty quản lý 223 con. Tính trên địa bàn tỉnh, sản lượng sữa bò tươi đạt 19,9 tấn sữa /ngày. Có 02 công ty hiện đang thu mua sữa bò tươi cho nông dân. Riêng 7 tháng đầu năm 2017, tổng lượng sữa bò tươi đạt 4.895 tấn, doanh thu đạt gần 65 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh có 9/11 khu quy hoạch chăn nuôi bò sữa tập trung, trong đó, 04 khu đã hoàn thiện 100% cơ sở hạ tầng, 05 khu hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng, 02 khu chưa thực hiện xây dựng. Các khu quy hoạch đều có các hộ dân vào đầu tư chăn nuôi bò sữa, với tổng số 97 trại. Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hà Nam đã cho 128 hộ nông dân vay, mua 1.255 con bò sữa. Hiện 100% các hộ chăn nuôi bò sữa đã được ký hợp đồng bán sản phẩm cho Công ty Friesland Campina và Công ty Vinamilk. UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa của Công ty Vinamilk tại xã Thanh Nguyên (Thanh Liêm). Đến nay, 100% các hộ trong vùng dự án đã đồng ý cho thuê đất.

Sở NN&PTNT cho biết, nguyên nhân của việc chậm tiến độ phát triển tổng đàn bò sữa là do công tác tổ chức thực hiện đề án ở nhiều địa phương chưa đồng bộ; quá trình tích tụ ruộng đất tại các khu quy hoạch và đất trồng cây, làm thức ăn cho bò gặp nhiều khó khăn; một số sản phẩm của chăn nuôi bị khủng hoảng thừa, giá bán thấp, khó tiêu thụ... Để hoàn thành mục tiêu Đề án phát triển đàn bò sữa, đạt kế hoạch 5.000 con trong năm 2017, Sở NN & PTNT đề xuất cần tập trung vào thực hiện giải pháp hoàn thiện khu quy hoạch, các giải pháp về kỹ thuật và phát triển đàn bò sữa tại các doanh nghiệp…

Tại hội nghị, các hộ chăn nuôi khẳng định, chăn nuôi bò sữa đang gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tăng đàn bò sữa. Chi phí đầu tư chăn nuôi tăng cao, giá sữa bò tươi không tăng. Người chăn nuôi thiếu quỹ đất trồng cỏ, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật chăn nuôi, kỹ năng quản lý chăn nuôi còn nhiều hạn chế. Lãnh đạo các địa phương đã làm rõ thêm những kết quả đạt được và những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện đề án. Các địa phương mong muốn tìm được giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân phát triển chăn nuôi bò sữa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nêu rõ: Nếu không có sự quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi bò sữa, rất khó đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. Các địa phương cần xác định, phát triển bò sữa là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Lãnh đạo UBND  tỉnh cần bàn bạc, xem xét các ý kiến, kiến nghị của hộ chăn nuôi, để tập trung chỉ đạo thực hiện đề án; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, đào tạo cán bộ thú y; cách thức tổ chức sản xuất, chăn nuôi bò sữa theo quy mô tổ hợp tác, HTX để thuận lợi liên kết với các doanh nghiệp…

Đồng chí Trương Minh Hiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cơ quan quản lý cần rà soát lại kết quả, nội dung của đề án, cụ thể hóa thành công việc, giải quyết từng công việc liên quan đến đất đai, thức ăn cho bò sữa, kỹ thuật, thú y, con giống... Yêu cầu tất cả các địa phương có quy hoạch chăn nuôi bò sữa tập trung phải thực hiện đúng quy hoạch. Tùy theo quy mô tổng đàn, mỗi huyện xem xét kế hoạch đào tạo thú y cho phù hợp. Huyện Duy Tiên nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh xây dựng trung tâm kỹ thuật cho bò sữa. Đề nghị tất cả các nội dung liên quan đến cơ chế được nêu tại hội nghị, các địa phương cần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến bổ sung...

Mạnh Hùng - Bích Huệ