Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương có liên quan. Về phía Công ty VinEco có ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Phát triển Tập đoàn Vingroup.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa phận xã Xuân Khê và Nhân Bình, huyện Lý Nhân, với tổng diện tích 179,3 ha, gồm 4 khu:  A1, A2, B  và C. Dự kiến, diện tích dành cho các công trình hiện trạng và đường khoảng 7,6 ha.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng vùng sản xuất tập trung, tạo ra số lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao cung cấp cho thị trường, bảo đảm việc làm ổn định cho nông dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường; tạo tiền đề triển khai các dự án trong khu vực. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong khu, gồm có các hạng mục về: giao thông, san nền, thoát nước mưa, nước thải, cấp nước và cấp điện. Khu vực điều hành trung tâm có trụ sở làm việc; nhà sơ chế và kho nông cụ; khu đào tạo chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm; khu nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm.

Ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Phát triển Tập đoàn Vingroup phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, nhằm làm rõ sự phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 của Khu NNƯDCNC VinEco Hà Nam với các quy hoạch hiện có. Các ý kiến đều khẳng định, quy hoạch 1/500 do Công ty VinEco báo cáo phù hợp với quy hoạch tỷ lệ 1/2000 – quy hoạch chi tiết khu NNƯDCNC mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

Tuy nhiên, còn một số điểm trong quy hoạch chưa phù hợp, cần làm rõ. Cụ thể: quy hoạch về hạ tầng giao thông, dự tính về lưu lượng thoát nước, số tầng của tòa nhà điều hành, quy mô, vị trí xây dựng nhà điều hành, diện tích xây dựng hồ chứa nước trong khu,... Đại biểu cũng cho rằng, đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch cần bổ sung thêm các điểm kết nối giao thông, đánh giá tác động môi trường.

 

Hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký mã số mã vạch đối với sản phẩm nông nghiệp sạch

Tạo thuận lợi cho việc xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, trong giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký mã số mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm thuộc đối tượng thực hiện theo kế hoạch số 1136/KH-UBND ngày 9/5/2017 về sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Với tinh thần tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, UBND tỉnh đồng ý ban hành quyết định bổ sung quy hoạch 1/2000, trên cơ sở đảm bảo một số nguyên tắc và đảm bảo diện tích đất đã ký hợp đồng thuê đất. Những chi tiết cần điều chỉnh trong quy hoạch này, để phục vụ cho sản xuất đều được chấp thuận, nhưng phải rà soát kỹ. Giao cho Sở Xây dựng phối hợp cùng với doanh nghiệp rà soát quy hoạch trước đây, chỉnh sửa bổ sung cho rõ, đầy đủ.

Liên quan đến những nội dung của dự án mà người dân quan tâm, chính quyền địa phương giúp doanh nghiệp giải thích rõ cho người dân hiểu. Doanh nghiệp phải làm báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó phải làm rõ phương án xử lý nước thải, điểm chứa chất thải rắn của doanh nghiệp. Đối với những đề xuất của doanh nghiệp, nếu phù hợp, tỉnh sẽ xem xét, thống nhất phương án xử lý sớm.

Bích Huệ