Chăm sóc dưa vân lưới tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã Nhân Khang (Lý Nhân). Ảnh: Thế Trang

Theo Ban quản lý Khu NNƯDCNC tỉnh,  tính đến ngày 5/12/2017, toàn tỉnh đã tích tụ được 375,68 ha đất nông nghiệp để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, đã ký hợp đồng cho các doanh nghiệp thuê lại quyền sử đất trên 204,8 ha.

Cụ thể: Khu Xuân Khê – Nhân Bình tích tụ được 180,78ha, Công ty Vineco đã chuyển tiền thuê đất lần 1 là 49,865 tỷ đồng; khu Nhân Khang tích tụ được 23,26 ha, đã ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư& Phát triển NNƯDCNC Hà Nam thuê 21,59 ha, công ty đã chuyển tiền thuê đất lần 1 là 6,241.8 tỷ đồng.

Tại khu Nhân Khang, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển ứng dụng công nghệ cao đã lắp được 6ha nhà lưới, nhà kính, tường rào bao quanh, hệ thống tưới nước tự động …trồng dưa vân lưới cao cấp và một số rau, củ, quả các loại … tạo việc làm ổn định cho từ 20 – 30 lao động địa phương, mức thu nhập bình quân đạt từ 4 – 6 triệu đồng/người/tháng.

Tại khu Xuân Khê - Nhân Bình, đã lắp đặt được 5ha nhà kính công nghệ Israel, 12,8 ha nhà lưới, xây dựng nhà điều hành, nhà sơ chế … để phát triển sản xuất. Sau một năm đầu tư phát triển, đến nay Công ty Vineco đã có sản phẩm rau, củ quả sạch tiêu thụ ở hệ thống siêu thị Venmax, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động ở địa phương.

Tham gia chuỗi sản xuất nông sản hàng hóa, trong năm 2017, toàn tỉnh còn có 46 xã với 55 mô hình tập trung ruộng đất, tổng diện tích là 578 ha của 1.885 hộ gia đình. Tính đến thời điểm này, tỉnh ta đã có 13 cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm nông sản an toàn …

Để đẩy nhanh tiến độ phát triển NNƯDCNC, trong năm 2018, Ban quản lý Khu NNƯDCNC tỉnh xác định: Tiếp tục tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ tích tụ ruộng đất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phát triển NNƯDCNC.

Khuyến khích các hộ dân, tổ hợp tác và HTX kiểu mới tích tụ ruộng đất để phát triển NNƯDCNC theo hướng: Hình thành các vùng sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh cho khu NNƯDCNC; đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư đi vào sản xuất để trở thành hạt nhân, vùng lõi dẫn dắt các hộ dân xung quanh phát triển.

Phấn đấu năm 2018 bình quân mỗi xã thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất 10 ha trở lên để sản xuất nông sản tham gia chuỗi giá trị, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp.

Phạm Hiền