Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xem bản đồ quy hoạch hệ thống tưới tiêu khu NNƯDCNC Nhân Khang (Lý Nhân).

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế hệ thống tưới tiêu và các điểm công trình được đề xuất xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Cụ thể, Khu NNƯDCNC Nhân Khang đề xuất kiên cố hóa kênh Sau Đoàn, là tuyến kênh tiêu chủ yếu cho toàn khu, kênh đất pha cát luôn bị sạt lở ảnh hưởng đến năng lực tiêu úng; kiên cố hóa kênh phía tây Khu NNƯDCNC từ ngõ Tuấn đến kênh tiêu CG2 để đảm bảo tiêu nước cho 4,63 ha đất khu dân cư, 10 ha diện tích dồn đổi và 6 ha phía Đông Nam Khu NNƯDCNC.

Với Khu NNƯDCNC Xuân Khê - Nhân Bình xây dựng trạm bơm tiêu cho diện tích 50 ha đất phía Nam quốc lộ 38B, kiên cố hóa và nạo vét kênh tiêu khu vực dồn đổi Bạch Đa (xã Xuân Khê) đảm bảo tiêu nước cho khu sản xuất và dân cư với diện tích khoảng 30 ha.

Sau khi kiểm tra thực tế, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất kiên cố hóa tuyến kênh Sau Đoàn, kênh từ ngõ Tuấn đến kênh tiêu CG2 tại Khu NNƯDCNC Nhân Khang.

Tại Khu NNƯDCNC Xuân Khê - Nhân Bình xây dựng trạm bơm tiêu cho diện tích 50 ha của khu đất phía Nam quốc lộ 38B, tuy nhiên cần tính toán lại hợp lý công suất của máy bơm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Riêng việc kiên cố hóa và nạo vét kênh tiêu khu vực dồn đổi Bạch Đa tạm thời chưa đưa vào thi công giai đoạn này, sẽ bố trí bằng nguồn vốn khác. Các ngành chức năng cùng đơn vị tư vấn, thiết kế triển khai thực hiện với mục tiêu cao nhất đảm bảo năng lực tiêu úng của hệ thống công trình thủy lợi cho các Khu NNƯDCNC của tỉnh.

Mạnh Hùng