Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành: Nông NN&PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường …

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Năm 2017, ngành nông nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức: Biến đổi khí hậu phức tạp, thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra; thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại, cạnh tranh gay gắt; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát...

Tuy nhiên, nhờ sự chung sức, vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân cả nước ngành nông nghiệp đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng. GDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, giá trị sản xuất tăng 3,16% so với năm 2016.

Năm 2017, các địa phương đã chuyển được 185,7 nghìn ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại rau, hoa, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản xuất trồng trọt tăng khoảng 2,23%. Tổng sản lượng thịt hơn đạt 5,2 triệu tấn, tăng 3,2%; tổng sản lượng thủy sản đạt 7,24 triệu tấn, tăng 5,2% so với năm 2016; giá trị sản xuất lâm nghiệp ước cả năm tăng khoảng 5,17% so với năm 2016, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 41,45%.

Trong năm, thị trường nông sản được mở rộng, tháo gỡ nhiều rào cản, vướng mắc cho xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 36,37 tỷ USD, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Lực lượng doanh nghiệp nông nghiệp ngày càng lớn mạnh, tâm huyết đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trở thành nòng cốt trong chuỗi giá trị nông sản …

Thực hiện chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2017 cả nước có 2.884 xã (tương đương 32,3%) và 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, tăng 524 xã và 13 huyện so với năm 2016.

Khẳng định kết quả đạt được, tại hội nghị, ngành nông nghiệp cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Cơ cấu lại nông nghiệp đạt kết quả chưa đồng đều, năng suất lao động thấp; biến đổi khí hậu và thiên xảy ra ngày càng nhiều và phức tạp nhưng một số địa phương còn chủ quan, thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống; công nghiệp chế biến phát triển chậm; công tác nghiên cứu, dự báo cung cầu thị trường còn bất cập nên đã xảy ra tình trạng cung vượt cầu ở một số sản phẩm; vốn đầu tư cho ngành thấp hơn nhiều so với nhu cầu, nhất là vốn hỗ trợ thực hiện cơ cấu lại ngành …

Người dân xã Nhân Bình (Lý Nhân) chăm sóc cây dưa vụ đông. Ảnh: Thế Trang

Phấn đấu đạt tốc tăng trưởng khoảng 2,8-3,0%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 37-38 tỷ USD; có 37% số xã và 52 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%... năm 2018 ngành NN&PTNT tập trung thực hiện các giải pháp: Tiếp tục cơ cấu lại lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Phát triển nông thôn, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Tăng cường quản lý tài nguyên; chú trọng phát triển thủy lợi và phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục xây dựng lực lượng, tăng cường năng lực quản lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho xuất khẩu và tiêu thụ hàng nông sản. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Chủ động hội nhập quốc tế. Tích cực xây dựng thể chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính …

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Trong năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 37 tỷ USD. Số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới tăng. Đời sống của nông dân được cải thiện …

Ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Năm 2018, ngành nông nghiệp cần phải nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế tạo sự chuyển biến rõ nét hơn, thực chất hơn trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tập trung phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao … nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Quan tâm xử lý đồng bộ những vấn đề bức xúc mà nông nghiệp nông thôn đặt ra, cụ thể là nước, phân, cần, giống. Cùng với đó, đầu ra cho sản phẩm phải được đặt biệt quan tâm, môi trường nông thôn phải được chú trọng.

Ngành nông nghiệp phải tích cực vào cuộc, phải hành động, đổi mới tư duy, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, sạch, thông minh. Chuyển đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả cao hơn. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhân rộng những mô hình sáng tạo, cách làm hay của nhiều địa phương, doanh nghiệp và nông dân …

Phạm Hiền