Năm 2017, Sở GTVT đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đã tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất. Hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, ngành đã tích cực nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện; chú ý mục tiêu an toàn và thuận tiện, giảm sự gia tăng tai nạn giao thông.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, đặc biệt là việc trình phê duyệt các nội dung liên quan đến các dự án trọng điểm. Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh cơ chế, chính sách phù hợp trong GPMB các dự án giao thông.

Hướng dẫn, chỉ đạo các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công phù hợp với từng giai đoạn, từng dự án. Phối hợp với ngành liên quan tập trung xử lý xe chở quá tải... Nhờ vậy tình hình TTATGT được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Năm 2018, Sở GTVT đặt ra mục tiêu: Nâng cao vai trò công tác quản lý nhà nước về GTVT, duy trì sự phát triển với nhịp độ cao và bền vững, tạo bước chuyển biến và tiền đề quan trọng cho những năm sau.

Ngành phấn đấu làm tốt công tác quản lý bảo trì, sửa chữa hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt trong mọi tình huống; khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 36 triệu tấn; khối lượng vận chuyển hành khách đạt 10 triệu lượt người; TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí trên 5%

Đồng chí Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương ngành GTVT đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành toàn diện các lĩnh vực chuyên môn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2017, năm 2018, ngành GTVT cần tập trung chỉ đạo, tổ chức, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành cũng như của tỉnh giao cho như công tác quản lý bảo trì, sửa chữa kết cấu công trình giao thông; quản lý vận tải- phương tiện người lái và phát triển dịch vụ vận tải; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo TTATGT, tiến tới năm 2018 chấm dứt xe vi phạm chở quá khổ, quá tải và tiếp tục giảm TNGT trên cả ba tiêu chí.

Tăng cường công tác kiểm tra xây dựng, chất lượng, tiến độ các công trình, dự án do sở làm chủ đầu tư, nhất là các dự án đang được thực hiện như: Dự án cải tạo quốc lộ 21B, đoạn Chợ Dầu –Ba Đa, dự án đường nối 2 cao tốc… Chủ động khai thác tối đa các nguồn lực và sử dụng có hiệu quả để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Thanh Bình