Theo đó, diện tích đất được hỗ trợ được tính bằng 7% của toàn bộ diện tích đất nông nghiệp khi thu hồi (100 m2 đất nông nghiệp được hỗ trợ bằng 7m2 đất ở, hoặc đất sản xuất, kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp). Tổng diện tích đất 7% của 14 hộ trên địa bàn xã là 2.109m2.

Từ tháng 1/2014, các cơ quan chức năng của huyện Thanh Liêm đã phối hợp với UBND xã Liêm Sơn tiến hành giao đất ngoài thực địa nhưng đến thời điểm này tất cả 14 hộ  gia đình vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Khu đất dịch vụ 7% của một số hộ dân ở thôn Chanh Thượng, xã Liêm Sơn (Thanh Liêm) nằm ven tuyến ĐT495 từ nhiều năm nay chưa hoàn thiện hồ sơ để cấp GCNQSDĐ.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này trước hết do những tồn tại ở khâu sử dụng, quản lý tài chính và tọa chi trong việc chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án. Căn cứ theo Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND, ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh, tại Điều 15 quy định việc theo dõi, quản lý thu, chi nguồn kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, toàn bộ số tiền phải nộp vào tài khoản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Kho bạc Nhà nước.

Các hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm thực hiện theo 2 hình thức: Hỗ trợ bằng tiền áp dụng mức giá tăng 2 lần so với giá đất nông nghiệp tại thời điểm đất thu hồi và khi hỗ trợ cho các hộ nhận đất ở 7% trên diện tích đất bố trí ở những vị trí quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở đó, 14 hộ dân ở xã Liêm Sơn được dự án hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 2 lần so với giá trị đất nông nghiệp trên địa bàn là 80.000 đồng/m2, tương ứng với tổng số tiền hơn 2 tỷ 372 triệu đồng. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, số tiền này do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Liêm quản lý nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước mà toàn bộ kinh phí phục vụ chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án.

Điều này không đúng quy định của Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND, ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh. Chính vì liên quan đến vấn đề tài chính nên các ngành chức năng của huyện Thanh Liêm không hoàn thiện được hồ sơ địa chính cấp GCNQSDĐ. Từ đó, ảnh hưởng đến quyền lợi của các gia đình, gây bức xúc cho nhân dân.

Ông Bùi Minh Tiến, Trưởng thôn Chanh Thượng cho biết: Những năm qua, 6 hộ nhận đất dịch vụ đã nhiều lần đề nghị với các cấp chính quyền khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ nhưng vẫn chưa được giải quyết. Trước nhu cầu về đất ở, đất kinh doanh, một số gia đình nằm ven tuyến ĐT495 đã tự ý xây dựng công trình nhà xưởng để phát triển dịch vụ trên diện tích đất của gia đình khi chưa được cấp GCNQSDĐ. Đặc biệt, có hộ muốn đầu tư vốn mở rộng sản xuất kinh doanh song không có GCNQSDĐ nên việc vay vốn ngân hàng gặp khó khăn.

Được biết, ngày 27/4/2018, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Liêm đã tiến hành đo đạc lại toàn bộ diện tích của các hộ nhận đất dịch vụ ở Liêm Sơn để làm cơ sở dữ liệu cho việc hoàn thiện hồ sơ địa chính.

Riêng đối với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện chưa nộp kinh phí hỗ trợ của dự án vào ngân sách nhà nước mà sử dụng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án, ông Đinh Văn An, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, ngày 30/3/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 763/UBND-KT chấp thuận chủ trương để UBND huyện Thanh Liêm thực hiện việc ghi thu, ghi chi số tiền hơn 2 tỷ 372 triệu đồng vào niên độ ngân sách năm 2017 của huyện. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết dứt điểm những tồn tại, khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến tài chính để hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho 14 hộ gia đình của xã Liêm Sơn trong tháng 5/2018.

Anh Thắng