Theo đó đối tượng được hỗ trợ là các tuyến đường giao thông thuộc Dự án đường giao thông đến trung tâm các xã sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Mức hỗ trợ 500 triệu đồng/km và xi măng làm đường.

Nhiều tuyến đường đến trung tâm các xã sẽ được hỗ trợ kinh phí hoàn thiện mặt đường. Ảnh: Đức Thống

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải rà soát và xác định các tuyến đường giao thông thuộc Dự án đường giao thông đến trung tâm các xã sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ đang thi công dở dang có tính chất cấp bách để ưu tiên thực hiện hoàn chỉnh mặt đường bằng bê tông xi măng.

Cơ sở lựa chọn là, ưu tiên các tuyến đang thi công dở dang nền, móng đường; các tuyến đã hiến đất, dịch giậu đúng với quy mô thiết kế được duyệt; tuyến nối liền trung tâm các xã, trường học, khu dân cư đông đúc, có vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế- xã hội của xã và của huyện.

Dựa trên các căn cứ trên, huyện Thanh Liêm có 6,71 km, huyện Lý Nhân 7,55 km, huyện Kim Bảng 7,66 km và huyện Bình Lục có 9,87 km được hỗ trợ làm bê tông xi măng mặt đường trước.

Thanh Bình