Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, song với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2017 hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá.

Đồng chí Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước cả năm đạt 78.613,9 tỷ đồng, tăng 14,28% so với năm 2016, bằng 100,3% kế hoạch năm; Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 19.123 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2016, bằng 100,12% năm; Tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu: ước cả năm đạt 1.742 triệu USD, tăng 39,3% so với năm 2016, bằng 116,1% kế hoạch năm.

Đặc biệt, trong năm 2017, Sở Công thương đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt các chương trình, đề án, quyết định được UBND tỉnh giao như: Đề án hỗ trợ phát triển nghề sản xuất rượu Vọc truyền thống; Quy hoạch phát triển công nghiệp – thương mại tỉnh Hà Nam đến 2025, tầm nhìn đến 2035; Tham mưu phê duyệt đề án và tổ chức thành công Hội chợ Công nghiệp-Thương mại đồng bằng sông Hồng - Hà Nam năm 2017; Hoàn thiện và trình UBND tỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Chương trình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Khách tham quan các gian hàng tại Hội chợ công nghiệp - thương mại Đồng bằng sông Hồng - Hà Nam năm 2017. Ảnh: Thế Tuân

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 89.541,1 tỷ đồng, tăng 13,9% so với ước thực hiện năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 16,6% so với ước thực hiện năm 2017. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 2.070 triệu USD tăng 18,8% so với ước thực hiện năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của ngành Công thương đạt được trong năm 2017. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018, ngành Công thương cần quản lý tốt các đề án, quy hoạch phát triển của ngành; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Tăng cường công tác quản lý thị trường, góp phần bình ổn hàng hóa; Tổ chức tốt các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Trần Hữu