Huyện Kim Bảng hiện có 3 cụm công nghiệp gồm: Thi Sơn, Biên Hòa và Nhật Tân thu hút 60 nhà đầu tư thuê đất, trong đó có 38 công ty, còn lại là hộ sản xuất kinh doanh.

Trong số trên có 1 chủ đầu tư chưa thực hiện dự án và 1 doanh nghiệp đang thực hiện dự án, còn lại các nhà đầu tư đã đi vào hoạt động. Theo kế hoạch năm 2017, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp huyện Kim Bảng phấn đấu đạt giá trị sản xuất 2.192 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 3.015 lao động.

Một góc Cụm Công nghiệp Thi Sơn (Kim Bảng).

Ông Nguyễn Minh Văn, Giám đốc Trung tâm phát triển Cụm CN - TTCN huyện Kim Bảng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Kim Bảng đã rà soát lại quá trình hoạt động của từng doanh nghiệp và hộ gia đình sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp về quá trình sử dụng đất; tiến độ đầu tư xây dựng dự án; thực hiện các nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước; lấn chiếm đất công; công tác bảo vệ môi trường trong các cụm công nghiệp.

Trên cơ sở đó, huyện có văn bản đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra của tỉnh. Đến thời điểm này, đã có 15 nhà đầu tư cơ bản thực hiện xong các kết luận thanh, kiểm tra của tỉnh, huyện và 9 hộ gia đình cơ bản thực hiện xong kết luận thanh tra.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, sau một thời gian rà soát lại hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, vệ sinh môi trường ở các cụm công nghiệp đã có chuyển biến rõ nét.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường làm điểm tập kết vật liệu xây dựng, bãi để gỗ, đổ rác thải đã giảm đáng kể. Tại các tuyến đường nội bộ trong cụm công nghiệp hiện không còn tình trạng cỏ mọc um tùm, đường trục dọc ngang đã được dọn vệ sinh sạch sẽ, nhiều tuyến đường đang từng bước lắp đèn chiếu sáng, sửa chữa những thùng vũng, khai thông cống thoát nước.

Tuy nhiên, trong các cụm công nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại như: Một số doanh nghiệp sử dụng trang thiết bị có công nghệ cũ, sử dụng nguồn lao động thủ công, ý thức chấp hành Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng còn hạn chế; việc lấn chiếm, tái lấn chiếm hạ tầng chung trong cụm còn xảy ra.

Một số nhà đầu tư có diện tích đất thuê nhỏ, sử dụng một vài lao động nên doanh thu thấp, chưa quan tâm đến việc đóng BHXH cho người lao động. Đáng chú ý, việc chuyển đổi mô hình doanh nghiệp theo Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy còn chậm.

Tại Cụm công nghiệp Nhật Tân còn 8 nhà đầu tư vi phạm trong xây dựng cơ bản, sử dụng đất…, đã có quyết định xử phạt hành chính xong đến hết tháng 9/2017 vẫn chưa thực hiện với số tiền hơn 71 triệu đồng.

Tại Cụm Công nghiệp Thi Sơn chưa quyết toán được kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có một số tuyến đường trong cụm đã xuống cấp nghiêm trọng chưa được sửa chữa nâng cấp; một số hộ sản xuất kinh doanh tại cụm còn sử dụng văn phòng làm nhà ở của gia đình.

Đến thời điểm này, các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung (riêng Cụm Công nghiệp Nhật Tân có trạm xử lý nước thải xong lâu ngày không được sử dụng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không sử dụng được), các doanh nghiệp chủ yếu xả thải trực tiếp ra môi trường.

Thời gian tới, Trung tâm phát triển Cụm CN - TTCN huyện Kim Bảng tiếp tục đôn đốc các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, công ty TNHH hoặc doanh nghiệp tư nhân; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra của các cấp.

Huyện đề nghị cấp trên hỗ trợ để hoàn thiện hạ tầng của các cụm công nghiệp như: xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hệ thống nước sạch, đường nội bộ cụm… để phục vụ các doanh nghiệp được tốt hơn.

Trần Hữu