Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã đánh giá tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành khóa IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Theo đó, nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành đã tham mưu kịp thời với cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; quan tâm bảo vệ quyền, lợi hợp pháp cho đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn ngày một vững mạnh.

Hiện, công đoàn ngành Xây dựng Hà Nam có 16 công đoàn cơ sở trực thuộc với 2.352 đoàn viên. Hàng năm, qua đánh giá bình xét  100%  công đoàn cơ sở đều đạt vững mạnh; đời sống của đoàn viên công đoàn và công nhân lao động ngày càng được cải thiện (bình quân khối doanh nghiệp đạt 4,4 triệu đồng/ người/tháng), tăng 26% so với đầu nhiệm kỳ. Môi trường làm việc của người lao động ngày càng tốt hơn, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nam phấn đấu: thành lập thêm 3 công đoàn cơ sở trở lên, kết nạp 300 đoàn viên công đoàn mới; 100% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 100 cán bộ công đoàn có trình độ đại học, được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công tác công đoàn.

Phấn đấu 50% công nhân lao động được học tập nâng cao trình độ; 100% công nhân lao động được bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Trần Hữu