Theo Chi nhánh lưới điện cao thế Hà Nam, 5 năm trở lại đây, nhu cầu phụ tải ở Hà Nam tăng bình quân từ 18 - 20%/năm. Lưới điện 110 KV trên địa bàn vì thế cũng đã được bổ sung các TBA. Hiện tổng công suất các TBA 110 KV toàn tỉnh đạt hơn 400 MVA. Nếu tính công suất sử dụng của các TBA, bình quân đạt khoảng 70 - 75%, song có một số TBA lại quá tải cục bộ vào giờ cao điểm.

Cụ thể, vào thời gian cao điểm, Trạm 110 KV Đồng Văn có công suất 126 MVA phục vụ KCN Đồng Văn và một phần huyện Kim Bảng đã quá tải vượt 5 - 10% công suất; Trạm 110 KV Châu Sơn có công suất 63 MVA cũng vượt công suất; Trạm 110 KV Phủ Lý 80 MVA cũng đã đầy tải.

Trạm biến áp 110 KV Châu Sơn (TP. Phủ Lý) đang được nâng cấp, lắp đặt thêm máy biến áp nhằm giảm quá tải lưới điện cao thế.

Ngoài quá tải các TBA trên, trong thời gian qua tình trạng quá tải đường dây cũng diễn ra. Hiện phần lớn lưới điện cao thế ở Hà Nam đã được đầu tư cải tạo xây dựng mới, trong đó các tuyến đều xây dựng mạch kép kết nối giữa các TBA, cung cấp song song hai nguồn cùng thời điểm, phòng khi có sự cố nguồn này có nguồn khác thay thế, hạn chế thời gian mất điện kéo dài trên diện rộng.

Tuy nhiên, đường dây từ Trạm 220 KV Phủ Lý (tại xã Thụy Lôi, huyện Kim Bảng) về KCN Đồng Văn và đường dây từ Trạm 110 KV Lý Nhân về KCN Đồng Văn đã quá tải, trong trường hợp xảy ra sự cố một tuyến, khó có thể cấp điện ngay cho các doanh nghiệp.

Khắc phục sự cố quá tải đường dây và TBA, trong quá trình vận hành lưới điện, Chi nhánh điện cao thế Hà Nam đặc biệt chú trọng việc theo dõi tuyến, bám sát nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng TBA, đường dây, hạn chế tối đa sự cố mất điện. Trong trường hợp quá tải công suất của máy biến áp (MBA) từ 10% trở lên phải có giải pháp làm mát, vận hành đúng quy định, sau đó có giải pháp giảm phụ tải. Với cách làm này, trong thời gian qua, mặc dù MBA quá tải, song việc cấp điện cho khách hàng vẫn được duy trì ổn định, bảo đảm đủ công suất. 

Ông Trần Tử Bình, Giám đốc Chi nhánh lưới điện cao thế Hà Nam cho biết: Với công suất sử dụng điện của khách hàng tăng nhanh, nếu như không được bổ sung các TBA, đầu tư cải tạo đường dây kịp thời thì nguy cơ xảy ra sự cố mất điện do quá tải lưới điện cao thế 110 KV trên địa bàn có thể xảy ra. Trong trường hợp một số TBA đầy công suất, hoặc quá tải 5% thì đơn vị vẫn cho vận hành liên tục và dùng quạt làm mát MBA, còn nếu quá tải cao thì phải dừng cấp điện hoặc phải giảm tải, khi đó một bộ phận khách hàng sẽ bị ảnh hưởng.

Được biết, đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, ngành điện đã có quy hoạch đối với lưới điện 110 KV trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 với tổng số 18 TBA, trong đó tập trung ở những điểm cung cấp nguồn cho các KCN, khu dân cư tập trung. Riêng đối với đường dây, trong quá trình vận hành lộ nào chưa đáp ứng nhu cầu sẽ tập trung sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng theo từng giai đoạn.

Trước mắt, ngành điện đang cho nâng cấp TBA 110 KV Châu Sơn, bằng cách lắp thêm một MBA có công suất 63 MVA, nâng công suất của TBA lên 130 MVA. Tại khu vực huyện Duy Tiên đang đầu tư TBA 110 KV Đồng Văn III, về lâu dài sẽ đầu tư thêm Trạm 110 KV Hòa Mạc, 110 KV Đồng Văn IV nhằm giảm tải cho Trạm 110 KV Đồng Văn.

Trần Hữu