SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
3134/UBND-GTXD V/v chủ trương phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.496 UBND tỉnh Hà Nam
2652/UBND-NN&TNMT V/v tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi sữa tỉnh Nam đến năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam
07/CĐ-UBND Về việc triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 6 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
2639/KH-UBND Kế hoạch xóa bỏ vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Nam đến năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam
2540/UBND-NN&TNMT Về việc chủ động ngăn chặn nguy xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi UBND tỉnh Hà Nam
1591/UBND-NN&TNMT Về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) các sự kiện liên quan. UBND tỉnh Hà Nam
520/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2018 UBND tỉnh Hà Nam
06/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
1346/KH-UBND Kế hoạch đo lường sự hài lòng của nhân, tổ cức đối với sự phục vụ của quan hành chính nhà nước các cấp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
21-CT/TU Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tệ nạn hội trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
1057/UBND-NN&TNMT V/v chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ xuân 2018 UBND tỉnh Hà Nam
04/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
637/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019 UBND tỉnh Hà Nam
911/KH-UBND Kế hoạch đối thoại của người đứng đầu UBND tỉnh với nhân dân trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
895/UBND-GTXD V/v tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4 01/5 trên địa bàn UBND tỉnh Hà Nam
18-CT/TU Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong tình hình mới Tỉnh ủy Hà Nam
755/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018 trên đia bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
646/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
344/UBND-GTXD V/V chủ trương phân luồng giao thông chống ùn tắc cục bộ giao thông trên địa bàn thành phố Phủ UBND tỉnh Hà Nam
158/UBND-NN&TNMT Về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018 UBND tỉnh Hà Nam
Văn bản pháp luật