SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
3817/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Chương trình "Đêm chung tay Tết người nghèo nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh năm 2020" UBND tỉnh Hà Nam
3760/UBND-NC Về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh 2020 UBND tỉnh Hà Nam
1562/TB-UBND Thông báo về việc phân luồng phương tiện giao thông trên tuyến đường Duẩn đường Điện Biên Phủ (68m), địa bàn thành phố Phủ UBND thành phố Phủ Lý
3664/KH-UBND Kế hoạch về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
07/CT-UBND Về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
1196/UBND-NN&TNMT Về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng UBND tỉnh Hà Nam
1083/KH-UBND Kế hoạch triển khai "Tháng hành động trẻ em" năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam
07/2019/QĐ-UBND Quyết định quy định thời gian hoạt động của các đại internet điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
991/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhiệm vụ xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. UBND tỉnh Hà Nam
984/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
04/2019/QĐ-UBND V/v phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
808/KH-UBND Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam
47/UBND-NN&TNMT V/v phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 UBND tỉnh Hà Nam
118/TB-UBND Về việc tổ chức Chương trình "Đêm chung tay Tết người nghèo nạn nhân chất độc da cam Xuân Kỷ Hợi năm 2019" UBND tỉnh Hà Nam
3870/KH-UBND-UBMTTQ Kế hoạch phối hợp triển khai Phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" trên địa bàn tỉnh Nam. UBND tỉnh Hà Nam
3134/UBND-GTXD V/v chủ trương phân luồng giao thông trên tuyến ĐT.496 UBND tỉnh Hà Nam
2652/UBND-NN&TNMT V/v tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi sữa tỉnh Nam đến năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam
07/CĐ-UBND Về việc triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 6 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
2639/KH-UBND Kế hoạch xóa bỏ vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Nam đến năm 2020 UBND tỉnh Hà Nam
2540/UBND-NN&TNMT Về việc chủ động ngăn chặn nguy xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi UBND tỉnh Hà Nam
Văn bản pháp luật