SỐ HIỆU TRÍCH YẾU VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH FILE
344/UBND-GTXD V/V chủ trương phân luồng giao thông chống ùn tắc cục bộ giao thông trên địa bàn thành phố Phủ UBND tỉnh Hà Nam
87/TB-VPUB Thông báo kết luận của đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe Sở Công thương các sở, ngành liên quan báo cáo công tác quản , sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh
82/TB-VPUB Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tại hội nghị nghe báo cáo phương án giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 phương án xử xe quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh
158/UBND-NN&TNMT Về việc phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018 UBND tỉnh Hà Nam
94/KH-UBND Kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND tỉnh Hà Nam
64/UBND-NN&TNMT Về việc tình trạng ô nhiễm môi trường nước của sông Nhuệ, sông Châu sông Duy Tiên, địa bàn tỉnh Nam. UBND tỉnh Hà Nam
77-BCĐLNATTP Về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất mùa lễ hội Xuân năm 2018 UBND tỉnh Hà Nam
2464/QĐ-UBND Về việc công nhận khu vực Phố , huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
2465/QĐ-UBND Về việc công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
2466/QĐ-UBND Về việc công nhận Tràng An, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
2467/QĐ-UBND Về việc công nhận Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
2468/QĐ-UBND Về việc công nhận An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V UBND tỉnh Hà Nam
730/SNN&PTNT-TL Về việc tập trung lấy nước đổ ải vụ Đông xuân 2017 - 2018 Sở NN&PTNT Hà Nam
73/TB-BTC Thông báo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam UBND tỉnh Hà Nam
3402/KH-UBND Kế hoạch ứng phó sự cố động đất trên địa bàn tỉnh Nam UBND tỉnh Hà Nam
1049/TB-VPUB Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến ứng phó với cơn bão số 02 UBND tỉnh Hà Nam
66-KL/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Kết luận số 10-KL/TU, ngày 19/9/2013 về quy hoạch giáo dục - đào tạo tỉnh Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tỉnh ủy Hà Nam
15-CT/TU Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản thu gom, xử chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tỉnh ủy Hà Nam
1530/UBND-TH Về việc tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh UBND tỉnh Hà Nam
63-KL/TU Kết luận của BTV Tỉnh ủy về chủ trương đầu Dự án trang tại sữa của Vinamilk tại Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm Tỉnh ủy Hà Nam
Văn bản pháp luật