Phát triển du lịch, để du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng là nhu cầu và mục tiêu cấp thiết của Hà Nam. Năm 2017, thực hiện mục tiêu này, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) đã xây dựng nhiều quy hoạch về du lịch, trong đó có dự thảo "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Việc lập quy hoạch này tạo cái nhìn tổng thể về tiềm năng, hiện trạng tài nguyên du lịch, thị trường, các nguồn lực du lịch; xác định mục tiêu, tính chất, quy mô phát triển cho khu vực quy hoạch, tổ chức không gian du lịch, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, quy hoạch còn có yếu tố đánh giá tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường; đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý, phát triển du lịch theo quy hoạch.

Du khách trẩy hội chùa Long Đọi Sơn (Duy Tiên) năm 2017. Ảnh: Thế Trang

Đây không phải lần đầu ngành VH,TT&DL lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch nhưng trong quy hoạch mới này có nhiều yếu tố bổ sung phù hợp hơn với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chiến lược phát triển của ngành du lịch trong giai đoạn hiện nay. Bản quy hoạch này vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện, đã trình các cấp, ngành có thẩm quyền cho ý kiến, nhất là tính khả thi, cân đối giữa cung và cầu du lịch, xác định sản phẩm du lịch đặc thù  nhằm sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên du lịch. Hơn nữa, một bản quy hoạch có chất lượng chính là yếu tố bảo đảm cho những định hướng quan trọng về phát triển du lịch ở từng vùng và các địa phương trong tỉnh.

Trong việc tham mưu xây dựng "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030" với việc tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cấp, ngành, Sở VH,TT&DL đã bổ sung các căn cứ pháp lý về quy hoạch xây dựng trên địa bàn có liên quan đến khu vực lập quy hoạch, làm rõ ranh giới, lý do tăng quy mô diện tích khu vực lập "Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030". Xác định tính chất Khu du lịch quốc gia Tam Chúc là du lịch sinh thái và tâm linh. Việc xây dựng "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030" tạo điều kiện cho việc quản lý, kiểm soát việc khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch, cảnh quan và quỹ đất hữu hiệu hơn.

Năm 2017, việc công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn, liệt sĩ Nam Cao cũng đã được thực hiện. Ngành đã báo cáo UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu, điểm du lịch. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với Nghị quyết số 07 - NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025.

Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận Điểm du lịch văn hóa tâm linh đền Lảnh Giang (huyện Duy Tiên), đền Trần Thương (huyện Lý Nhân) là điểm du lịch địa phương. Tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội Du lịch Hà Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý, nhân viên trong các cơ sở lưu trú du lịch và nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch tại các khu, điểm du lịch của tỉnh. Tổ chức thành công Chương trình khảo sát và Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hà Nam, Liên hoan du lịch làng nghề - ẩm thực lần thứ nhất năm 2017. Tham gia liên kết, xúc tiến, hội thảo, tọa đàm, khảo sát điểm đến với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nam năm 2017 tăng cao hơn so với năm 2016, ước đạt 1.016 nghìn lượt khách với doanh thu ước đạt 230 tỷ đồng.

Tiếp tục những nỗ lực, sang năm 2018, ngành VH,TT&DL sẽ tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Công bố quy hoạch và triển khai lập dự án Điểm du lịch lịch sử, văn hóa đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Triển khai thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa đình Lũng Xuyên, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên. Thực hiện hiệu quả Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020. Tham mưu trình UBND tỉnh cho phép lập hồ sơ khoa học đối với di sản văn hóa phi vật thể hát Dậm Quyển Sơn, lễ hội chùa Bà Đanh (huyện Kim Bảng), hát Trống Quân (huyện Thanh Liêm) đề nghị Bộ VH,TT&DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngành du lịch tỉnh phấn đấu đón 1.118 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 255 tỷ đồng.

Chu Bình