Ngày 29/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã ký ban hành 5 quyết định gồm Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm; Quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tràng An; Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tiêu Động và Quyết định số 2468 về việc công nhận đạt xã An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V.

Một góc Phố Cà (huyện Thanh Liêm). Ảnh: Khương Doanh

Theo quyết định, khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm được xác định đạt tiêu chí đô thị loại V gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Thanh Tâm, một phần các xã Thanh Nghị và Thanh Nguyên.

Còn đối với khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm bao gồm một phần địa giới hành chính các xã Thanh Lưu, Thanh Bình và Liêm Thuận.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (29/12/2017).

Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị, các đơn vị được công nhận là đô thị loại V phải đáp ứng được các tiêu chuẩn: Là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về kinh tế, hành chính, văn hoá, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện hoặc một cụm xã; có quy mô dân số toàn đô thị từ 4.000 người trở lên; mật độ dân số bình quân từ 2.000 người/km2 trở lên; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tại các khu phố tối thiểu đạt 65% so với tổng số lao động.

Xã Tràng An (Bình Lục). Ảnh: Google Maps

Việc được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V đối với các đơn vị nói trên là căn cứ quan trọng để các cấp có thẩm quyền sớm công nhận là thị trấn thuộc huyện trong thời gian tới.

Vũ Hà