Năm 2017, ngành kiểm sát tỉnh đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao; không để xảy ra bắt giữ, giam, khởi tố, điều tra, truy tố oan sai, sót lọt tội phạm.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm, ngành đã thụ lý, giải quyết 624 vụ, 1.131 bị can đạt 100%. Công tác phát hiện, quản lý, báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp được chú trọng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị được nâng lên. Công tác xây dựng ngành có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên được kiện toàn đảm bảo về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức. Năm 2017, ngành kiểm sát tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương- Chất lượng, hiệu quả”, năm 2018 ngành kiểm sát tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng hoàn thiện thể chế, quy chế phối hợp liên ngành phù hợp với quy định mới của pháp luật. Thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự.

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho VKSND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc năm 2017.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra VKSND Tối cao trong cung cấp thông tin, kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền. Nâng cao trách nhiệm công tố, tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Chủ động rà soát, kiểm tra, giải quyết kịp thời những vụ án có dấu hiệu oan sai, bỏ lọt tội phạm, vụ án có đơn khiếu nại, kêu oan, tập trung xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định. Tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị VKSND hai cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là đạo luật về tư pháp có hiệu lực từ 1/1/2018. Có biện pháp quyết liệt đôn đốc cơ quan điều tra, tòa án, thi hành án khắc phục những tồn tại, thiếu sót năm 2017. Tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội, kiến nghị với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế cải cách hành chính tư pháp; tăng cường phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lê Mai