Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung thảo luận: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; Mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động (CCVC,NLĐ) làm công tác quản lý, điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; thông qua Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp- thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 45- HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2017-2020.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: giá trị sản xuất nông nghiệp giảm so với cùng kỳ, chăn nuôi lợn gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ; kết quả thu hút đầu tư đạt thấp; chất lượng một số dịch vụ công chưa đáp ứng yêu cầu (nhất là điện, nước sạch, xử lý nước thải); công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, trật tự đô thị, quản lý thị trường…hạn chế; một số tồn tại gây bức xúc trong nhân dân chậm khắc phục (thu gom, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường phía Tây sông Đáy…).

Đối với tờ trình, dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 45- HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng BHYT giai đoạn 2017-2020; Mức trợ cấp đặc thù đối với CCVC,NLĐ làm công tác quản lý, điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh các đại biểu cơ bản nhất trí với mục tiêu, định hướng đề ra.

Về dự thảo Nghị quyết thông qua Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp-thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, các đại biểu đề nghị cần chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sữa; xuất khẩu xi măng; chú ý vấn đề khai thác tài nguyên phù hợp; quy hoạch các dự án cung cấp nguyên liệu cho phát triển công nghiệp; công nghiệp chế biến nông sản; kiên quyết không thu hút những doanh nghiệp trong sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Về dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 các đại biểu đề nghị xác định rõ vùng hạn chế khai thác nước ngầm theo từng thời gian cụ thể; ứng dụng công nghệ thông tin vào quan trắc, giám sát chất lượng nước; lập hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ Tam Chúc; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong bảo vệ nguồn nước ngầm...

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đề nghị: Cần xem xét xây dựng lại một số chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018: tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất nông nghiệp, mức thu ngân sách.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tập trung xử lý thoát nước cho KCN Đồng Văn I, II; nâng cao chất lượng cung cấp điện; đổi mới phương thức thu hút đầu tư.

Trong lĩnh vực nông nghiệp: Tập trung phát triển đàn bò sữa, bò thịt, lợn; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển mạng lưới hợp tác xã làm vệ tinh sản xuất. Phấn đấu 2 huyện Duy Tiên, Kim Bảng đạt chuẩn NTM năm 2017; Phủ Lý phấn đấu trở thành đô thị loại II, Duy Tiên trở thành đô thị loại IV năm 2018.

Bên cạnh đó, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các trường đại học công lập đầu tư vào tỉnh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Tam Chúc Ba Sao. Tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường phía Tây sông Đáy, xử lý rác thải sinh hoạt. Tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản. Chống thất thu tại các doanh nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành có hiệu quả trung tâm hành chính công cấp huyện. Sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Chính phủ. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị bổ sung thêm vào báo cáo phát triển KT-XH năm 2017 một số nội dung: công tác phòng chống tham nhũng, chuyển Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm về vị trí mới.

Về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành chức năng tiếp thu ý kiến thảo luận tại phiên họp, rà soát hoàn thiện nghị quyết cho phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH chung của tỉnh, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Lê Mai