Năm 2017, 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Phủ Lý đều đạt và vượt mức kế hoạch giao. Nổi bật: Tổng thu ngân sách ước đạt 1.056,754 tỷ đồng, bằng 123,2% kế hoạch năm, tăng 16,54% so với năm 2016; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 90,7 triệu đồng, tăng 13,66% so với năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định 2010) ước đạt 19.216,2 tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm 2016; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,69% ...

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 tập thể của thành phố đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị có bước đột phá; các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh và thành phố đảm bảo tiến độ; cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, người thành phố văn minh thanh lịch bước đầu có chuyển biến tốt...

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT – XH đã đề ra, năm 2018, UBND thành phố Phủ Lý tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố Phủ Lý đạt đô thị loại II; thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, tạo nguồn thu bền vững; thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả thành phố đạt được trong năm 2017. Đồng chí yêu cầu, năm 2018, thành phố cần phát huy thành tích đạt được, thực hiện tốt 8 nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước  năm 2017.

Đặc biệt, thành phố cần tập trung thực hiện tốt 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết chuyên đề số 06 "Về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"...

P.Hiền