Các đại biểu dự ngày hội đoàn kết toàn dân tại thôn Lương Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên.

Thôn Lương Xá có 214 gia đình, 641 nhân khẩu. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng khu dân cư văn hóa, góp phần cùng toàn xã xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hiện 100% lao động trong thôn có việc làm ổn định, bình quân thu nhập đầu người 40 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo còn 4,8%. Qua bình xét chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, số hộ gia đình văn hóa ở Lương Xá luôn đạt trên 93%. Công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo... được nhân dân trong thôn quan tâm thực hiện tốt.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu với cán bộ, nhân dân thôn Lương Xá.

Phát biểu với cán bộ, nhân dân thôn Lương Xá trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Phát huy truyền thống  của MTTQ Việt Nam, những năm qua, công tác mặt trận của tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng về những thành quả mà cán bộ, nhân dân thôn Lương Xá đã đạt được. Đồng thời đề nghị: Thời gian tới thôn Lương Xá nói riêng, các khu dân cư trong toàn tỉnh nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trong từng gia đình, dòng họ, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tặng hoa chúc mừng nhân dân và cán bộ thôn Lương Xá nhân ngày hội đại đoàn kết năm 2017.

Cùng đó, ban công tác mặt trận trong thôn cần tích cực, chủ động làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào của mặt trận. Phát huy dân chủ của nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhân dịp này, Ban công tác mặt trận thôn Lương Xá đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu năm 2017. Đồng thời, phát động thi đua và tổ chức cho các hộ gia đình trong thôn đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2018.

Nguyễn Hằng