Năm 2017, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh đã tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), người lao động (NLĐ). Nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được đổi mới, từng bước đi vào nền nếp, thiết thực, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác phát triển đảng được coi trọng cả về số lượng, chất lượng. Năm 2017, toàn Đảng bộ đã thành lập mới 5 tổ chức cơ sở đảng (TCĐ), kết nạp 121 quần chúng ưu tú vào Đảng. Công tác kiểm tra giám sát (KTGS) được tăng cường, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm.

BTV Đảng ủy khối đã tiến hành KTGS 8 TCĐ, 5 ĐV. Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối giám sát, phối hợp giám sát 2 TCĐ; cấp ủy, UBKT cơ sở KTGS 99 TCĐ, 159 ĐV, thi hành kỷ luật 5 ĐV vi phạm kỷ luật đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền.

Năm 2017, Đảng ủy Khối DN tỉnh đã có sáng tạo tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi trong toàn đảng bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Năm 2017, toàn đảng bộ có 53% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), trong đó 11 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu, 45% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2018, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh xác định: Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng phù hợp với từng loại hình DN; Xây dựng, thực hiện tốt chương trình KTGS; quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tích cực tuyên truyền thành lập TCĐ, đoàn thể trong DN, đặc biệt là DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Phát huy vai trò lãnh đạo của TCĐ, đồng hành cùng sự phát triển của DN, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của DN 10-15%/năm, hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nước; nộp ngân sách tăng 5-10%/năm trở lên; 50% TCCSĐ trở lên đạt TSVM, không có TCCSĐ yếu kém; kết nạp 120 ĐV trở lên, 90% ĐV trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển ít nhất 3 TCĐ, 3 tổ chức đoàn thanh niên và phát triển hội cựu chiến binh cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang khẳng định: những kết quả về phát triển KT-XH của tỉnh năm 2017 có sự đóng góp lớn của các đơn vị, DN. Cùng với ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các TCĐ trong khối, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy các DN đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, chủ động nghiên cứu, ứng dụng và thích ứng kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Đồng thời, khơi dậy, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, định hướng tốt việc thành lập các DN mũi nhọn; chú trọng xây dựng văn hóa DN. Đặc biệt, quan tâm, phát triển TCĐ, kết nạp ĐV; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng phát triển tổ chức đoàn thể trong DN; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, tích cực tham gia các hoạt động góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các TCCSĐ có thành tích xuất sắc năm 2017.

Nguyễn Hằng