Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, đại biểu CBHV nữ trong huyện đã phản ánh với BTV Huyện ủy về những thuận lợi, khó khăn trong quán triệt, thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, trong triển khai mô hình, đề án phát triển kinh tế- xã hội và những vấn đề liên quan đến hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nhất là tháo gỡ khó khăn về phát triển chăn nuôi, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp sạch.

Lãnh đạo huyện Bình Lục trao đổi, trả lời ý kiến, đề xuất của cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện.

Đại biểu CBHV phụ nữ cũng bày tỏ nguyện vọng và đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở có giải pháp phù hợp tạo điều kiện cho phụ nữ và nhân dân được tiếp tục hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế xã hội cho CBHV phụ nữ.

Đại diện BTV Huyện ủy Bình Lục đã tiếp thu, trả lời trực tiếp từng ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đại biểu CBHV phụ nữ. Đồng thời, định hướng một số giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, phát huy vai trò của tổ chức hội và CBHV phụ nữ.

Cán bộ phụ nữ trong huyện nêu ý kiến, đề xuất với BTV Huyện ủy Bình Lục

Cùng với trả lời, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của CBHV phụ nữ, BTV Huyện ủy cũng cung cấp thông tin, gợi mở những định hướng phát triển kinh tế- xã hội của huyện như vấn đề xây dựng hợp tác xã kiểu mới, việc liên kết sản xuất 4 nhà; công tác xây dựng, hỗ trợ thực hiện các dự án; chế độ, chính sách vay vốn, tạo việc làm cho CBHV phụ nữ và nhân dân. Cùng đó, yêu cầu các cấp, ngành của huyện tích cực xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất chính đáng của HVPN. Đồng thời, đề nghị CBHV nữ tiếp tục phát huy vai trò, nắm chắc tình hình, địa bàn cơ sở, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh.

Nguyễn Hằng