Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong thời gian 18 tháng, 89 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thành phố, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn đã được nghiên cứu, học tập, tìm hiểu 4 khối kiến thức với 13 môn, 2 chuyên đề tự chọn và bắt buộc.

Trong đó, có nhiều học phần quan trọng như: Nguyên lý Chủ nghĩa Mác- Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kiến thức cơ bản về một số ngành khoa học xã hội và nhân văn; kiến thức mới về khoa học quản lý, nghiệp vụ công tác lãnh đạo, quản lý, quan hệ quốc tế...

Qua đó, giúp học viên cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức trên nhiều lĩnh vực, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, xử lý các tình huống công việc, đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi phong cách công tác.

Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành đề án tốt nghiệp và thi tốt nghiệp cuối khóa, 23 học viên đạt loại giỏi, 66 học viên đạt loại khá, 2 học viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện được nhận bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng khóa học, đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo lớp học đánh giá cao kết quả học tập, rèn luyện của học viên. Đồng thời, bày tỏ hy vọng với những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan, phương pháp luận khoa học có được từ khóa học, các học viên có thể giải quyết tốt hơn những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác, từng bước nâng cao trình độ quản lý, điều hành, xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thanh Vân